top of page

VISIE

Iedere academie is uniek en heeft een eigen visie op het onderwijs. Deze visie wordt uitgedragen door het schoolbestuur, directieteam en lerarenteam. 

De onderstaande documenten geven jou een inzicht in de visie van onze school. 

Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur, zijnde het stadsbestuur van Tielt, en de
leerlingen/ouders van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Tielt in al haar vestigingsplaatsen.

Het Artistiek-Pedagogisch Project (APP) omvat de uitgangspunten die de school voor ogen houdt om haar taak als instelling van het deeltijds kunstonderwijs te realiseren.

De leerdoelen bepalen de competenties die de leerling doorheen zijn opleiding in de academie beoogt te bereiken. Deze worden bepaald per vak en graad. 

bottom of page