top of page

Afwezigheid melden

Gelieve iedere afwezigheid te melden aan het secretariaat of leerkracht, dat kan via samw@tielt.be

Mogen we vragen om bij iedere gewettigde afwezigheid een attest binnen te brengen in de academie?

  • ziekte voor 1 dag: getekend attest van de ouders. Download attest

  • ziekte: een doktersattest

  • Deelname voorstelling als lid van een cultuurvereniging: uitnodiging of affiche

  • Deelname aan een oudercontact of participatieorgaan van een onderwijsinstelling: uitnodiging.

  • begrafenis, examencommissie secundair onderwijs, familieraad, huwelijk, maatregelen in de bijzondere jeugdzorg, oproeping of dagvaarding rechtbank, (officiële) religieuze feestdag, school- of beroepsverplichting, topkunsten, topsporter, verblijfsregeling bij gescheiden ouders, zwangerschap: bijhorend attest

Afwezigheden wegens persoonlijke redenen (op weekend, geen vervoer, verjaardagsfeestje, vergeten, communie …) vragen we te verwittigen, maar zijn een ongewettigde afwezigheid. 

Om regelmatig financierbaar te zijn, moet je minstens 2/3 van de lessen aanwezig zijn. 

bottom of page