top of page

Zang/Stemvorming

Onze eigen stem hebben we gratis en voor niks bij onze geboorte meegekregen. We gebruiken onze stem om te spreken, roepen, fluisteren, … en natuurlijk om te zingen! Het verschil met die andere muziekinstrumenten is echter dat je zelf je instrument bent, van top tot teen!

In de zangles/stemvorming leer je dan ook hoe je je instrument opbouwt en gebruikt, m.a.w. je wordt je bewust van je lichaam met al zijn spieren en leert die spieren vervolgens ook te gebruiken. Resultaat: een heldere, krachtige stem waarmee je de pannen van het dak zingt! Dat is dan de techniek.

Je wordt ook een echte talenknobbel want we leren zingen in vele talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Latijn, Spaans, …

Al wordt er flink wat tijd besteed aan de techniek, taal en expressie, een ander belangrijk onderdeel is het repertoire:

Er is zowel de klassieke zangopleiding (met lied, oratorium, cantate, opera, operette, musical en chanson), als de pop- & jazzopleiding. 

Koor

Heb je de smaak helemaal te pakken, dan kan je ook, naast een instrument, in een koor van de academie terecht: vanaf het eerste leerjaar is er kinderkoor Bonzaï!, voor de jongeren vanaf het derde leerjaar is er het jeugdkoor Banzaï!, (jong)volwassenen leven zich uit in het koor Cantiletum.

Waar kan ik zangles volgen?

Alle zanglessen gaan door in Tielt. Klassieke zang kan je volgen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. De lessen zang jazz-pop-rock gaan enkel door op woensdag. Het precieze uur van de zangles wordt afgesproken met de leerkracht. Hij/zij plaatst nieuwe leerlingen in kleine groepjes samen zodat zij ook van elkaar kunnen leren. Uiteraard houdt hij/zij ook rekening met de verschillende agenda's.

Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact met ons.

bottom of page